Sự tích cây chổi là truyện cổ tích Việt Nam kể về nguồn gốc của cái chổi, đồng thời nhắc nhở chúng ta không nên làm trái những gì pháp luật đã quy định.