Tham quan nông trại và học tiếng Anh các vật nuôi cho bé như con gà, con vịt, con lợn, con bò, con trâu, con chó, con mèo, con chuột, con ngựa, con dê, con ngựa vằn -------- Đăng ký kênh để nhận các video mới nhất của Linh Giang Net
https://www.youtube.com/channel/UCM-vXPUNvQTzKH5iN8vLidw/videos --------- Con chó dog, Con gà trống rooster, Gà mái hen, Gà con chicken, Con bò cow, Con lợn pig, Con trâu Buffalo, Con vịt duck, Con dê goat, Con mèo cat, Con chuột mouse, Con ngựa horse, Con ngựa vằn zebra