Mời các bé cùng đọc truyện: Mèo con lười biếng
Nhắn nhủ: Hãy chăm chỉ lao động và tập thể thao, đừng lười biếng như bạn mèo trong truyện sau đây các bạn nhé.