Cây táo kiêu kỳ - Truyện tranh cho bé của tác giả Hiền Bùi với bài học đạo đức:  

"Đừng kiêu căng và xa lánh những người bạn tốt."