Advertisement

Monkey-stories

Tục ngữ về Thiên nhiên và Lao động Sản xuất


Tục ngữ là những câu nói dân gian ngắn gọn, ổn định, có nhịp điệu, hình ảnh, thể hiện kinh nghiệm của nhân dân về mọi mặt (Tự nhiên, lao động, sản xuất, xã hội), được nhân dân ta vận dụng vào đời sống, suy nghĩ và lời ăn tiếng nói hằng ngày. Đây là 1 thể loại văn học dân gian


Vần C


 • Cầu vồng móng cụt, không lụt thì mưa.
 • Cơn đằng đông, vừa trông vừa chạy,
Cơn đằng nam, vừa làm vừa chơi
Cơn đằng bắc , đổ thóc ra phơi
Cơn đằng tây , mưa dây bão giật
 • Chuồn chuồn bay thấp thì mưa,
Bay cao thì nắng, bay vừa thì râm.

Vần Đ

 • Đầu năm sương muối,
Cuối năm gió nồm.
 • Đêm tháng năm chưa nằm đã sáng
Ngày tháng mười chưa cười đã tối.
 • Đừng giống buồm trong giông bão.
 • Đào nương không sợ uổng công, đắp phai chớ sợ phí sức

VẦN M

 • Mau sao thì nắng, vắng sao thì mưa.
 • Mây xanh thì nắng, mây trắng thì mưa.
  Mồng chín tháng chín có mưa,
Thì con sắm sửa cày bừa làm ăn.
Mồng chín tháng chín không mưa,
Thì con bán cả cày bừa đi buôn.
 • Mống đông vồng tây, chẳng mưa dây cũng bão giật.
 • Mưa tháng ba hoa đất,
Mưa tháng tư hư đất.


VẦN N

 • Nắng tốt dưa, mưa tốt lúa.
 • Nhất thì, nhì thục
 • Nhất nước, nhì phân, tam cần, tứ giống.
 • Nhất canh trì, nhị canh viên, tam canh điền.
 • Nuôi lợn ăn cơm nằm, nuôi tằm ăn cơm đứng.
 • Người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân

VẦN T

 • Tấc đất tấc vàng.
 • Tay làm hàm nhai, tay quai miệng trễ.
 • Thâm đông, hồng tây, dựng may
Ai ơi đợi đến ba ngày hãy đi.
 • Tháng bảy heo may, chuồn chuồn bay thì bão.
 • Tháng bảy kiến bò, chỉ lo lại lụt.
 • Tháng giêng rét dài, tháng hai rét lộc, tháng ba rét nàng Bân.
 • Tôm đi chạng vạng, cá đi rạng đông.
 • Trăng quầng thì hạn, trăng tán thì mưa.
 • Tháng hai trồng cà, tháng ba trồng đỗ


 • CÁC VẦN KHÁC

  • Gió thổi là chổi trời.
  • Lúa chiêm nép ở đầu bờ
  • Hễ nghe tiếng sấm phất cờ mà lên.
  • Kiến đen tha trứng lên cao
   Thế nào cũng có mưa rào rất to.

Đăng nhận xét

0 Nhận xét