Advertisement

Monkey-stories

Ca dao về tình cảm gia đình  • Ai về tôi gởi buồng cau
Buồng trước kính mẹ, buồng sau kính thầy.
  • Ai về tôi gửi đôi giày,
Phòng khi mưa gió để thầy mẹ đi.
  • Anh em cốt nhục đồng bào
Kẻ sau người trước phải hầu cho vui.
Lo là ăn thịt ăn xôi
Quí hồ ở nết tới lui bằng lòng.
  • Anh em ăn ở thuận hòa
Chớ điều chếch lệch người ta chê cười.
  • Anh em hiền thậm là hiền
Đừng một đồng tiền mà đấm đá nhau.
  • Anh em trai ở với nhau mãn đại
Chị em gái ở với nhau một thời
Dù ai nói ngược nói xuôi
Lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân.
  • Ân cha lành cao như núi Thái,
Đức mẹ hiền sâu tựa biển khơi,
Dù cho dâng trọn một đời,
Cũng không trả hết ân người sinh ta.
  • Anh đi vắng cửa vắng nhà
Giường loan gối quế mẹ già ai nuôi?
Cá rô anh chặt bỏ đuôi
Tôm càng bóc vỏ, anh nuôi mẹ già.
  • Anh em như thể tay chân
Rách lành đùm bọc,dở hay đỡ đần.

Đăng nhận xét

0 Nhận xét